Priser

Priser
Priser

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser:
                              Eks.mva                     Inkl.mva
                      kr. 1.300 - 2.100,-         kr. 1.625 - 2.625,- 

Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, og advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse.

Minste timeenhet er 0,25 time eller 15 minutter. Timeprisene inkluderer alle normale kontortekniske tjenester, herunder sekretærtid, vanlig kopiering med mer. Eventuelle reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser med videre kommer i tillegg.

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater som har utført dette.

Rettshjelpdekning

Ulike forsikringsordninger kan dekke advokatutgifter etter det er oppstått en tvist. De fleste innboforsikringer har rettshjelpdekning som dekker advokatutgifter med inntil mellom kr.80-100.000,- Egenandel er mellom kr.3.000 - 4.000,-, med tillegg av 20 % av det overskytende beløp.

Rettshjelpforsikringen har begrensninger og vilkår som kan være noe ulike mellom de forskjellige forsikringsselskapene. Advokatfirma Lehn AS hjelper deg med å undersøke hva din rettshjelpforsikring dekker.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.