Du må tåle naboens røyk

Publisert 07.07.2016 15:03

 En rekke mennesker kan ikke bruke sin egen balkong lenger, fordi de har naboer som røyker. Noen kvier seg også for å lufte.

 Men dette kan det være vanskelig å gjøre noe med. Den enkeltes frihet til normal bruk og livsutfoldelse skal balanseres mot hensynet til fellesskapet og de andre sameierne.
Les mer