Åpenbare feil gir ikke klagemulighet ved boligkjøp

Publisert 04.12.2016 18:18


Mangler er et gjennomgangstema ved boligkjøp. Ikke alle får medhold i sine klager og man forventes å gjøre egne undersøkelser.

Men det er også slik at omfanget på mangelen har betydning. Blant annet må den stå i et visst rimelighetsforhold med verdien på boligen. Les mer

Oppdatert 04.12.2016 18:22