Nabotvister

Nabotvister
Nabotvister


Det er dessverre ikke uvanlig at vi har uoverensstemmelser med våre naboer. Uenigheten kan gå på alt fra rett til å bruke en vei eller uenighet om hvor grensen går til tvist om rett til å ha trær eller hekk på tomten.

Vi har bistått mange i å få klarlagt hvilke rettigheter de har i forhold til sine naboer både i en konkret tvist og i forhold til å unngå fremtidige uenigheter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.