Mangler ved boligkjøp

Mangler ved boligkjøp
Mangler ved kjøp av bolig


Ved kjøp av bolig / eiendom viser det seg ofte at ting ikke er så bra som man først fikk inntrykk av. Feil og mangler er både irriterende, tidkrevende og ikke minst kan utgiftene til å rette disse bli store.

Det kan være mange forskjellige typer feil og mangler ved en bolig, eksempelvis feil ved bygningen, skjulte fuktskader, dårlig utført håndverk eller offentligrettslige mangler. I noen tilfeller er dette mangler som eier har visst eller burde visst om, men unnlatt å opplyse om, i andre tilfeller kan det være megler eller takstmann som har gjort en feil. I alle tilfelle skal du som kjøper ikke belastes økonomisk for disse forhold. Dersom man oppdager feil eller mangler ved boligen er det viktig å melde fra om disse så raskt som mulig, og før man reparerer dem. Det er viktig å være klar over at selger i utgangspunktet har en rett til å få lov til å rette mangelen hvis han ønsker det og har muligheten til det.

Det er en misoppfatning at man har fem år fra man kjøpte huset eller leiligheten til fristen for å reklamere går ut. Det må reklameres så raskt som mulig - innen rimelig tid - som lovens krav er. En god tommelfingerregel er at det er ca. to måneder etter at mangelen er oppdaget. Og reklamasjonen bør gjøres skriftlig. Vi har hørt om tilfeller der forsikringsselskaper hvor det er tegnet eierskifteforsikring har opplyst kjøper om at det er ikke noe vits å fremme en klage. Et slik påstand bør ikke kjøper akseptere, send en skriftlig reklamasjon og kontakt advokat for en uforpliktende vurdering.

Som selger av en bolig kan det også oppstå behov for juridisk bistand. I noen tilfeller kommer kjøper med krav i ettertid som skyldes mangler, selv om dette er forhold det var opplyst om eller er forhold man som selger ikke er ansvarlig for. Vi har arbeidet med boligsaker i over 25 år. Ta kontakt med oss så vil vi kunne bistå deg.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.