Jordskifte

Jordskifte
Jordskifte


Et hovedvilkår for å fremme et jordskifte er at eiendommen(e) er vanskelig(e) å utnytte på tjenlig måte etter tid og tilhøve.

Formålet med et jordskifte er at man ved å gjennomføre ett eller flere av de tiltakene som et jordskifte kan gå ut på, kan forbedre mulighetene for en tjenlig utnytting av eiendommen(e). Det hører under jordskifterettens skjønn å avgjøre om dette er mulig eller ikke.

Den som krever jordskifte må peke på de problemene han har med utnyttingen av eiendommen i dagens situasjon og som han derfor gjerne vil ha en løsning på. Deretter er det jordskifterettens oppgave å finne en løsning på problemet(ene).

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.