Husleietvister

Husleietvister
Husleietvister

Svært mange leier ut bolig. Det benyttes ofte standardkontrakter til å regulere disse leieavtalene, uten at det i noen særlig grad er tenkt på hvilke punkter man ønsker
særlig å regulere.

Vi kan bistå i alle faser av utleieperioden.

Ved inngåelse av avtalen:

  • utarbeide en spesielt tilpasset avtale
  • gjennomgå avtalen med utleier og leietager for å avklare eventuelle missforståelser
  • gjennomgå enkelte punkter som kan lette arbeidet ved en eventuell fremtidig tvist

Mens avtalen løper:

  • kreve inn husleie
  • varsle om oppsigelse / heving
Etter avtalens utløp:

  • sikre at utleieobjektet leveres tilbake i avtalt stand
  • bistå ved en eventuell tvist

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.