Borettslag

Borettslag
Borettslag


Et borettslag består av andelseiere og det er borettslaget som er den formelle eieren av eiendommen.

Tidligere var bruksretten for andelseierne i borettslag formelt en leierett. Etter den nye husleieloven som trådte i kraft 15. august 2005 er det tale om en bruksrett på samme måte som i seksjonssameie, og bruksretten følger andelen.

I borettslag oppstår ofte spørsmål om andelseierens vedlikeholdsplikt og ansvar, utøvelse og mislighold av bruksretten herunder dyrehold.
 
Ta kontakt for en uforpliktende samtale.